Voorwaarden

Mindfulness Minded Trainingen

Voorwaarden Mindfulness Training


Aanmelden

Aanmelden kan via de Contact pagina. Na aanmelding neemt de trainer contact op voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Dit gesprek is tevens bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel trainer als kandidaat kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan. De aanmelding is pas definitief nadat de kandidaat het deelnamebedrag betaald heeft. Na ontvangst daarvan heeft de kandidaat definitief een plaats in de training.Annulering

Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling. Tot een maand voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering vanaf een maand tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het deelnamegeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

De trainer is gerechtigd om de te training te alle tijde te annuleren indien er niet voldoende aanmeldingen zijn. In geval van annulering door de trainer zal volledige restitutie van het deelnamebedrag plaatsvinden. De training zal doorgang vinden bij minimaal 5 aanmeldingen.

Kosten en materiaal

Het tarief van de training staat vermeld op de pagina Tarieven. Trainingsmateriaal, thee, koffie, water en koekjes tijdens de pauzes en BTW zijn inbegrepen.Vertrouwelijkheid

Persoonlijke gegevens van de deelnemer worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en niet met derden gedeeld.

Aansprakelijkheid

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor en manier van meedoen aan oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties hiervan voor de gezondheid. Dientengevolge kan de trainer niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

Met ondertekening van dit formulier geeft u aan dat u er zich van bewust bent dat de Mindfulness training zoals gegeven doorMindfulness Minded Trainingen gericht is op een aandachtig en bewust leven en het anders omgaan met stress en pijn. Het betreft hier nadrukkelijk een training en geen (vervanging voor) therapie of therapeutische behandeling. Mocht u onder behandeling zijn van een professioneel hulpverlener dan is toestemming van deze hulpverlener voorwaarde voor deelname aan deze training. Ons instituut is niet berekend op GGZ-problematiek en/of op acute urgente crisissituaties!

Copyright @ All Rights Reserved